Preface:

3 years ago I bought a Bavaria 46 Cruiser, the Blue Lagoon, and alone sailed to the Netherlands from Mallorca. This has always been a dream to sail over the ocean and have your own ship, with which you can sail around the world. This gives me a huge sense of freedom.

Sailing with the Blue Lagoon, has given me many encounters with dolphins, this always gave me a lot of extra energy and a kind of joy that really cannot be described. I think it would be nice if people came along who wanted to experience sailing on a sailing yacht and also wanted to experience this pleasure.

2 years ago the ship sailed again from Nedeland to Spain because I had a 1/2 year time between 2 jobs.

Stayed between Gibraltar and Malaga so I know all the ports there. I liked it so much that I now always fly back and forth with cheap flights to Malaga and therefore can often be on my boat. At the moment I also do a lot of day trips and only met nice people.

You don’t have to have sailing experience, you can learn how to sail and steer the ship yourself. I ask for a small contribution to pay some of the expenses. I am very focused on safety, so there are safety rules, such as wearing a life jacket at sea and hitting yourself at higher waves.

The ship is equipped according to safety standards A7, lifejackets 14x, life rafts 2×6 persons, Epirb, 2x VHF etc.

About the Skipper:

Name: Paul Schermer

2 children aged 23 and 25 who live on their own.

Date of birth 28-12-1963.

Education: HAVO, HBO Marine Engineering (internship 7 months a / b Smit-Tak Ocean tug, all over the world), Boat license 1 and 2, VHF diploma. Diving certificate Paddi Open Water and Advanced diving.

Sail history by age: sailed from 10 to 13 years in Sunflouwer (this one went on vacation to Spain) and Optimist.

14 years surfed on first surf boards

For 17 years I bought my own 16-square, BM there (name Kristal), on which I built a cabin myself.

21 year open sailboat with trailer

25 years Seasafe Dandy (name Miamiga) 5m cabin boat with trailer also to Spain and located in Marbella harbor.

45 years, Etap 20 with trailer name Blue Lagoon, also sailed in Spain and Croatia.

52 years old, Bavaria 46, name Blue lagoon.

Inleiding:

3 jaar geleden heb ik het schip een Bavaria 46 Cruiser, de Blue Lagoon, gekocht en alleen naar Nederland gezeild vanaf Mallorca. Dit was altijd al een droom om over de oceaan te zeilen en een eigen schip te hebben, waarmee je de wereld rond kan varen. Dit geeft bij mij een enorm gevoel van vrijheid.

Het varen met de Blue Lagoon, heeft me vele ontmoetingen met dolfijnen gegeven, dit gaf me altijd veel extra energie en een soort blijdschap wat eigenlijk niet te beschrijven is. Het lijkt me gezellig als er mensen komen meevaren, die het varen op een zeiljacht willen meemaken en ook dit plezier willen beleven.

2 jaar geleden het schip weer van Nedeland naar Spanje gevaren omdat ik een 1/2 jaar tijd had tussen 2 banen.

Verbleven tussen Gibraltar en Malaga dus ken ik daar alle havens. Het beviel zo goed dat ik nu steeds heen en weer vlieg met goedkope vluchten op Malaga en zodoende toch vaak op mn boot kan zijn. Momenteel doe ik ook veel dag tochten en heb alleen nog maar leuke mensen ontmoet.

Je hoeft geen zeilervaring te hebben, je kan dan zelf leren zeilen en het schip besturen. Ik vraag een kleine bijdrage, om wat van de onkosten te betalen. Ik ben erg op veiligheid gericht dus zijn er veiligheidsregels, zoals op zee het dragen van zwemvest en bij hogere golven jezelf aanlijnen.

Het schip is uitgerust volgens veiligheidsnormen A7, zwemvesten 14x,reddingsvlotten 2×6 persoons, Epirb, 2x Marifoon etc.

Over de Schipper:

Naam :Paul Schermer

2 kinderen van 23 en 25 jaar die op hun zelf wonen.

Geboorte datum 28-12-1963.

Opleiding: Havo, HBO Scheepswerktuigkunde(stage 7 mnd a/b Smit-Tak Oceaansleper, over de hele wereld), Vaarbewijs 1 en 2, Marifoon diploma. Duikdiploma Paddi Open Water en Advanced diving.

Vaar geschiedenis bij leeftijd : van 10 jaar tot 13 jaar gezeild in Sunflouwer (deze ging mee op vakantie naar Spanje)en Optimist.

14 jaar gesurft op eerste surf boards

17 jaar kocht eigen 16kwadraat , BM er(naam Kristal), waar ik zelf een kajuit op bouwde.

21 jaar open zeilboot met trailer

25 jaar Seasafe Dandy (naam Miamiga)5m kajuitboot met trailer ook mee naar Spanje en in Marbella haven gelegen.

45 jaar, Etap 20 met trailer naam Blue Lagoon, hiermee ook in Spanje en Kroatiƫ gevaren.

52 jaar ,Bavaria 46,naam Blue lagoon.